Föreningen

Stadgar

Det är bostadsrättslagen (1991:614) och Brf Sjöträdgårdens stadgar som utgör grunden för föreningens verksamhet, tillsammans med de beslut styrelsen fattar om förvaltningen.

Styrelse

 • Anders Pikkuniemi, ordförande (ordinarie)

 • Emma Lennartsson, kassör (ordinarie)

 • Lars Hellsten, sekreterare (ordinarie)

 • Marcus Dennerstedt (ordinarie)

 • Agnetha Jörlemo (ordinarie)

 • Fredrik Söderström (ordinarie)

 • Terese Wasell (ordinarie)

Kontakt: styrelsen@sparrisbacken.se

Revisorer

 • Ulf Boman (ordinarie)

 • Ulf Stenberg (ordinarie)

 • Josefin Boman (suppleant)

Valberedning

 • Bengt Littorin

 • Joel Pirard

Dokumentarkiv

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Extrastämma 2018

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016


Mäklarfrågor

Fastigheten

Byggår? 1958

Antal lägenheter? 30

Antal lokaler? 0

Är stambyte planerat? Nej

Planeras någon annan reparation eller ombyggnad?  Ja, löpande underhåll utförs varje år, i enlighet med den underhållsplan som presenteras vid årsmötet.

Typ av uppvärmning? Fjärrvärme

Gemensamma områden? Markområden med träd, buskar och perenner. Området består bland annat av en slänt ner mot Mälaren, en innergård med lekplats och en gatuslinga som går genom området. Föreningen har gemensamma verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel. Dessutom finns tvättstuga och bastu under garagelängan.

Bredband och kabel-tv? Föreningen har fibernät för kabel-TV och Internet. Kabel-TV ingår med ett grundutbud i avgiften. Var och en kan själv lägga till fler kanaler genom att kontakta leverantören (Ownit). Internet ingår med en kapacitet av 100 Mbit upp och 100 Mbit ner. Även den går att utöka genom kontakt med leverantören.

Föreningen

Är bostadsrättsföreningen äkta? Ja

Accepterar ni delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn? Den frågan avgörs av styrelsen i varje enskilt fall

Uttas överlåtelse- och pantsättningsavgift? Stadgarna medger uttag av överlåtelse- och pantsättningsavgift, men för närvarande uttas ingen avgift

Planeras någon ändring av månadsavgiften? Månadsavgiften ses över inför varje årsskifte

Vad ingår i månadsavgiften? I avgiften ingår föreningens årliga kostnader för fastighetens drift, underhåll, räntor och lån. Även Internet (100/100Mbps) och TV (baspaket) ingår. Avgiften faktureras kvartalsvis. Värme och vatten faktureras också kvartalsvis av föreningen, och justeras årsvis baserat på varje hushålls förbrukning.

Vilka rutiner tillämpas vid medlemsansökan? Skicka ansökan till styrelsen

Hur snabbt kan ni bevilja medlemskap? Vid kommande styrelsemöte, hålls cirka en gång per månad

Vart skickas in- och utträdesansökningarna? Till styrelsen

Vem har hand om pantförteckningen? Föreningens kassör

Ekonomisk förvaltare? Styrelsen

Teknisk förvaltare?  Styrelsen

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby