Gemensamma områden

Bilar och parkering

Gatan inom föreningen är ett gångfartsområde vilket betyder att bilar inte får köra fortare än vad man går, ca 7 km/h. Det finns många små barn som leker så håll uppsikt. På gatan finns väggupp för att hålla nere farten.

Parkera helst i det egna garaget eller ute på Sparrisbacken ned mot båtklubben. Besökande ska helst parkera ute på Sparrisbacken eller Maltesholmsvägen. Max ett fordon per hus får finnas parkerat inne på gatan. Det måste finnas plats för utryckningsfordon att komma fram. På norra sidan ska bilen stå så nära kanten som möjligt. På södra sidan ska bilen parkeras så nära huset som möjligt med högst ett hjulpar på gatan. Framför garagelängan ska det alltid vara bilfritt.

Våra gemensamma träd

Något som kännetecknar området är kontrasten mellan de låga husen och de höga ekar och lindar som finns i området. Vi har också många andra gemensamma träd, till exempel hagtornsträd på den norra gatan samt ginnalalönnar och ryska lönnar som pryder de två gatorna. Medlemmarna får inte självsvåldigt ta ned eller beskära träd. Detta ska ske efter samråd med styrelsen. Vad gäller de låga träden på framsidan skall vi sträva att hålla dem lägre än taknocken på husen.

Övriga planteringar

Medlemmarna ansvarar själva för skötseln av planteringar och vegetation på marken närmast varje bostad. Vid genomgripande ombyggnader av uteplatser eller anläggning av ny så ska styrelsen godkänna projektet.

När det gäller träden och buskarna mot Maltesholmsvägen, samt utmed gångvägen längs med Maltesholmsbadet och på området ända ner till Mälaren har föreningen ett brukaravtal med Stockholms stad. Det innebär förenklat att vi har rätt att beskära och röja i vegetationen, men ej någon skyldighet.

Garagelängan

Den gemensamma garagelängan ska ha en innertemperatur på ca 8 grader under vintern. Överenskommelsen om den gemensamma temperaturen finns för att värmekostnaden delas lika mellan alla garagen. Se till att det alltid finns ett lite flöde genom värmesystemet för att förhindra att det fryser i element eller vattenrör – radiatorerna får inte stängas av.

Tvättstuga, bastu och förråd

Gemensam tvättstuga och bastu finns i källaren under garagelängan. Man boka in sig på listor utanför. Den som använder bastu eller tvättstuga ska göra rent efter sig. Nyckel till källarutrymmet överlåtes av föregående ägare i samband med försäljning. I källaren under garagelängan finns även pingisbord och biljardbord.

Lägenhetsförråd

Enligt den ursprungliga andelsfördelningen har hus nummer 39, 63 och 49 som saknar källare rätt till ett förråd nere vid tvättstugan. De finns innanför bastun.

Bord och stolar

Föreningen äger några fällbord och stolar som medlemmarna kan låna för att använda inomhus eller i trädgården. Bokning sker på en lista vid biljardbordet under garagelängan, där även stolarna står. Borden finns i gräsklipparförrådet bakom garagelängan. Observera att borden är känsliga för väta. Stolarna får dock gärna spolas av om de är smutsiga.

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby