Alla hus har en central jordfelsbrytare. Om något är felaktigt installerat innebär det att hela huset blir strömlöst. Om man inte vet vilken apparat som orsakat felet måste alla proppar skruvas ur. Därefter skruvas de i en och en till dess man lokaliserat felet. Jordfelsbrytaren måste då stå i ”till-läge”.

Om felet ligger utanför den egna lägenheten, kontakta någon i styrelsen. Om ingen finns att tillgå måste eljour tillkallas.