I stuprören finns lövsamlare. De bör tömmas ofta, särskilt under hösten. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren för. Om det blir stopp rinner vatten på fasaden och det finns risk att stuprören fryser sönder på vintern. Föreningen ansvarar för att hängrännorna töms på löv på höstarna.