Innan en medlem gör förändringar i sitt hus eller trädgård ska styrelsen informeras. För mer omfattande förändringar ska ritningar lämnas in till styrelsen för godkännande. I princip alla yttre förändringar är bygglovspliktiga. Vid bygglov är det föreningen som ansöker men den enskilda medlemmen som betalar. Underlaget för bygglovet ska tas fram av medlemmen.

För den medlem som renoverar badrum eller kök utgår ett stambytesbidrag på 7000 kr. Kontakta styrelsen innan renoveringen påbörjas. Utbetalning sker endast mot specificerad faktura från entreprenör med F-skattesedel. I de fall där den vattenburna golvvärmen måste bytas ut kan föreningen även bidra till detta. Ingrepp i golvvärmesystemet ska godkännas av styrelsen i förväg och utföras av fackman.

Om ni byter ut originaldörrar eller skåp, behåll gärna de gamla handtagen. Det kan finnas andra i föreningen som vill komplettera sina originaldetaljer.

Använd inte slagborr eller andra verktyg som för oväsen efter klockan 22.00.