Vid frågor om pantsättning av bostadsrätten kontakta styrelsen.