Det är tillåtet att anlägga en parkeringsplats på tomten framför enplanshusen. Följ de särskilda instruktioner som finns i detta dokument.