Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att skorstenen och köksfläktens imkanal är sotad och i fullgott skick för att elda i öppna spisen. Stockholms 7:e sotningsdistrikt utför sotning vart fjärde år per automatik. Om man eldar ofta rekommenderas dock en extra sotning däremellan.