Lägenhetsinnehavaren ansvarar för fortlöpande inre underhåll och föreningen ansvarar för yttre underhåll. I föreningens stadgar står det noggrant specificerat medlemmens respektive föreningens skyldigheter. Särskilt viktigt är att hålla tätskikt i badrum under uppsikt.

Föreningen genomför besiktning av underhållsbehov vid avflyttning.

Underhåll av fasader, ytterdörrar, garageport eller yttre fönsterbågar

Normalt är detta ett ansvar för föreningen. I det fall medlemmen önskar att göra detta själv bistår föreningen med materialkostnad. Arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt.