Alla hus har individuella mätare för varm- och kallvatten samt för värme. Avläsning sker i början av januari varje år. Förbrukningen preliminärdebiteras på avgiften. Avräkning mot verklig förbrukning sker på andra kvartalshyran. Man kan läsa av förbrukningen oftare om lägenhetsinnehavaren vill, till exempel vid försäljning.
Om ni behöver göra ingrepp på värmesystemet eller får ett läckage – kontakta någon i styrelsen.

Den inkommande värmen regleras med röd ratt som sitter i källarplanet/kulverten på alla hus. Denna får inte ändras, då påverkas värmen i hela huslängan. Det finns ett blått handtag på returvattenledningen som kan stängas av vid behov. Avstängning av kall- och varmvatten finns i kulverten i alla hus.