På innergården finns en lekplats med sandlåda och gungor.

Garagelängan ska ha en innertemperatur på ca 8 grader under vintern. Överenskommelsen om den gemensamma temperaturen finns för att värmekostnaden delas lika mellan alla garagen. Se till att det alltid finns ett litet flöde genom värmesystemet för att förhindra att det fryser i element eller vattenrör – radiatorerna får inte stängas av.

Gemensam tvättstuga och bastu finns i källaren under garagelängan. Man kan boka in sig på listor utanför.  Den som använder bastu eller tvättstuga gör rent efter sig. För bastun finns ett speciellt schema på väggen utanför.