För att slippa råttor och andra skadedjur ska vi inte lägga ut fågelmat eller annat ätbart på marken.

Om du drabbas av skadedjur, ring Anticimex på telefonnummer 075-245 10 00. Deras kundservice har öppet kl. 07-18 alla vardagar. 

Vi har avtal med dem via vår fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar.

Medlemmarna är själva ansvariga för snöröjning på den egna tomten. Sanda gärna en bit ut på gatan för att undvika halkolyckor och utanför garaget så att inte brevbäraren halkar. Snöröjningen på vår egen gata sköts på entreprenad upphandlad av föreningen. Försök att flytta bilarna från gatan vid snöfall så att snöplogarna kan komma fram. Ingen snöröjning sker på innergården.

Under sommaren hjälps vi åt med att klippa de gemensamma gräsytorna enligt ett veckovis roterande schema. Den som är ansvarig förväntas klippa gräset en gång under veckan. Boende runt lekplatsen/innergården hjälps åt att hålla fint där.

Vi har två gemensamma gräsklippare som står parkerade i förrådet bakom garagelängan. Meddela någon i styrelsen omedelbart om en gräsklippare går sönder.

 

Ett schema tas fram av styrelsen inför säsongen

Vi har två gemensamma städdagar per år, på hösten och våren. Då hjälps alla som kan åt med städning och skötsel av gemensamma ytor och planteringar. Det är också ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med grannar.

Föreningen ställer upp en container nere vid garagelängan i anslutning till städdagarna. Denna får endast användas till trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall får inte dumpas utanför container.

I stuprören finns lövsamlare. De bör tömmas ofta, särskilt under hösten. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren för. Om det blir stopp rinner vatten på fasaden och det finns risk att stuprören fryser sönder på vintern. Föreningen ansvarar för att hängrännorna töms på löv på höstarna.

Vi har ett gemensamt sophus med kodlås. Koden står på medlemssidan (inloggning krävs), eller fråga en granne eller någon i styrelsen. I sophuset finns följande sopsortering:

  • hushållsavfall
  • matavfall
  • glas (färgat och ofärgat)
  • pappersförpackningar
  • papper
  • plastförpackningar
  • metall
  • elavfall
  • glödlampor och lysrör

Var noggrann med sopsorteringen för miljöns skull och för att föreningen ska slippa betala extra avgifter för felsorterat avfall.

Det finns en återvinningsstation i Hässelby strands centrum på parkeringen bredvid Hemköp, där det bland annat finns behållare för batterier.

För grovsopor och farligt avfall finns återvinningscentralen i Lövsta. http://www.xn--tervinningstockholm-zwb.se/atervinningscentral/lovsta/

Här kan du se när den mobila miljöstationen kommer till vårt område: http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen/

Vintertid hjälps medlemmarna åt att skotta fram till sophusdörren.