Under sommaren hjälps vi åt med att klippa de gemensamma gräsytorna enligt ett veckovis roterande schema. Den som är ansvarig förväntas klippa gräset en gång under veckan. Boende runt lekplatsen/innergården hjälps åt att hålla fint där.

Vi har två gemensamma gräsklippare som står parkerade i förrådet bakom garagelängan. Meddela någon i styrelsen omedelbart om en gräsklippare går sönder.

 

Ett schema tas fram av styrelsen inför säsongen