Medlemmarna är själva ansvariga för snöröjning på den egna tomten. Sanda gärna en bit ut på gatan för att undvika halkolyckor och utanför garaget så att inte brevbäraren halkar. Snöröjningen på vår egen gata sköts på entreprenad upphandlad av föreningen. Försök att flytta bilarna från gatan vid snöfall så att snöplogarna kan komma fram. Ingen snöröjning sker på innergården.