Vi har två gemensamma städdagar per år, på hösten och våren. Då hjälps alla som kan åt med städning och skötsel av gemensamma ytor och planteringar. Det är också ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med grannar.

Föreningen ställer upp en container nere vid garagelängan i anslutning till städdagarna. Denna får endast användas till trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall får inte dumpas utanför container.