Vi är en liten förening med endast 30 hus. Det krävs därför att så många som möjligt engagerar sig för att göra Sjöträdgården till en trivsam plats att bo på. Med frivilligt arbetande medlemmar hjälps vi också åt att hålla nere avgifterna. Föreningen har ingen anställd, som till exempel en vaktmästare eller trädgårdsmästare. Det vi inte kan göra själva får vi ta hjälp av hantverkare och andra entreprenörer för att utföra.

Vi förvaltar själva fastigheten via en styrelse. Styrelsen väljs av årsstämman i maj.

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna. Medlemskapet innebär att vi som bor här kan få rabatter på vitvaror samt andra produkter som kan behövas i ett hushåll. Dessutom får vi rabatt på inköp av nya bilar från nästan alla stora märken.

Vi försöker att meddela våra grannar om vi är bortresta och var man får kontakt om något händer. Det är viktigt vid inbrott, men även bra vid andra ovälkomna händelser som vattenläckage, brand eller dylikt. 

Föreningen äger några fällbord och stolar som medlemmarna kan låna att användas inomhus eller i trädgården. Bokning sker på lista nere vid biljardbordet under garagelängan. Där står också stolarna. Borden finns i gräsklipparförrådet bakom garagelängan. Borden är känsliga för väta. Stolarna får dock gärna spolas av om de är smutsiga.

Fartgränsen inom området är 15 km/h. Det finns många små barn som leker så håll uppsikt. På gatan finns väggupp för att hålla nere farten.
Parkera helst i det egna garaget eller ute på Sparrisbacken ned mot båtklubben. Besökande ska helst parkera ute på Sparrisbacken eller Maltesholmsvägen. Max ett fordon per hus får finnas parkerat inne på gatan. Det måste finnas plats för utryckningsfordon att komma fram. På norra sidan ska bilen stå så nära kanten som möjligt. På södra sidan ska bilen parkeras så nära huset som möjligt med högst ett hjulpar på gatan. Framför garagelängan ska det alltid vara bilfritt.

Det är tillåtet att anlägga en parkeringsplats på tomten framför enplanshusen. Särskilda instruktioner finns i detta dokument.

Det som kännetecknar området är kontrasten mellan de låga husen och de höga ekar och lindar som finns i området. Vi har också många andra gemensamma träd – till exempel hagtornsträden på den norra gatan och våra ginnalalönnar och ryska lönnar som pryder de två gatorna. Ingen medlem får självsvåldigt ta ned eller beskära träd. Detta ska ske efter samråd med styrelsen.

Medlemmarna ansvarar själva för skötseln av planteringar och vegetation på den tillhörande tomten. När det gäller träd och buskar mot Maltesholmsvägen har vi ett brukaravtal med Stockholms stad som förenklat innebär att vi har rätt att beskära och röja i den vegetationen, men ej skyldighet.

Husen är ritade av Alf Bydén och Dag Åberg och byggdes 1958 av Widmark & Platzer. Båda skaparna av området flyttade in. Putsen är fylld med vit marmorkross och träfasaderna är gula. Garageportar har en tjärbaserad brun yta som även går igen i de hus som har trästaket med runda stavar.

Våra hus är skyddsklassade med så kallad grön märkning, eller K-märkning som det ofta kallas. Vi kan vara stolta över våra hus som betraktas som arkitektoniskt värdefulla och värda att bevara för framtiden. Det betyder också att vi inte kan förändra husen hur vi vill utan tillstånd från staden.

Föreningen har en fullvärdesförsäkring för fastigheten hos Länsförsäkringar. Försäkring mot ohyra ingår.

Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring.

Du kan själv anmäla en skada till Länsförsäkringar Stockholm, 08-562 832 00. Vid akut skada utanför kontorstid 020-59 00 00.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att bostaden är hemförsäkrad.