Fartgränsen inom området är 15 km/h. Det finns många små barn som leker så håll uppsikt. På gatan finns väggupp för att hålla nere farten.
Parkera helst i det egna garaget eller ute på Sparrisbacken ned mot båtklubben. Besökande ska helst parkera ute på Sparrisbacken eller Maltesholmsvägen. Max ett fordon per hus får finnas parkerat inne på gatan. Det måste finnas plats för utryckningsfordon att komma fram. På norra sidan ska bilen stå så nära kanten som möjligt. På södra sidan ska bilen parkeras så nära huset som möjligt med högst ett hjulpar på gatan. Framför garagelängan ska det alltid vara bilfritt.

Det är tillåtet att anlägga en parkeringsplats på tomten framför enplanshusen. Särskilda instruktioner finns i detta dokument.