Föreningen har en fullvärdesförsäkring för fastigheten hos Länsförsäkringar. Försäkring mot ohyra ingår.

Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring.

Du kan själv anmäla en skada till Länsförsäkringar Stockholm, 08-562 832 00. Vid akut skada utanför kontorstid 020-59 00 00.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att bostaden är hemförsäkrad.