Vi är en liten förening med endast 30 hus. Det krävs därför att så många som möjligt engagerar sig för att göra Sjöträdgården till en trivsam plats att bo på. Med frivilligt arbetande medlemmar hjälps vi också åt att hålla nere avgifterna. Föreningen har ingen anställd, som till exempel en vaktmästare eller trädgårdsmästare. Det vi inte kan göra själva får vi ta hjälp av hantverkare och andra entreprenörer för att utföra.

Vi förvaltar själva fastigheten via en styrelse. Styrelsen väljs av årsstämman i maj.