Vi försöker att meddela våra grannar om vi är bortresta och var man får kontakt om något händer. Det är viktigt vid inbrott, men även bra vid andra ovälkomna händelser som vattenläckage, brand eller dylikt.