Husen är ritade av Alf Bydén och Dag Åberg och byggdes 1958 av Widmark & Platzer. Båda skaparna av området flyttade in. Putsen är fylld med vit marmorkross och träfasaderna är gula. Garageportar har en tjärbaserad brun yta som även går igen i de hus som har trästaket med runda stavar.

Våra hus är skyddsklassade med så kallad grön märkning, eller K-märkning som det ofta kallas. Vi kan vara stolta över våra hus som betraktas som arkitektoniskt värdefulla och värda att bevara för framtiden. Det betyder också att vi inte kan förändra husen hur vi vill utan tillstånd från staden.