Gemensam modernisering av elsystemet

Klicka här för att svara på enkäten om elsystemen på Sparrisbacken

Elsäkerheten berör alla

Det finns behov av att modernisera elsystemet på Sparrisbacken. Behovet ser väldigt olika ut från hus till hus - vissa av husen har elledningar från när husen byggdes, vissa är helt moderna. Elsäkerheten är en viktig fråga, bland annat på grund av brandsäkerhet och driftsäkerhet.

Tyvärr är den vanligaste orsaken till brand i fastigheter att det bildas gnistor i gamla kablar. Eftersom vi vill vara rädda om våra fina hus och att Sparrisbacken ska vara en säker plats att bo på, behöver vi hjälpas åt att byta ut elsystemet på de ställen där det blivit föråldrat.

Länk till en artikel med allmän information om elmodernisering

Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att hålla elsystemet i gott skick, och modernisering bekostas av medlemmarna individuellt. Det är dock ett gemensamt intresse på grund av brandsäkerheten. I extrema fall kan en bostadsrättsförening tvinga lägenhetsinnehavare att bekosta åtgärder.

Laddning av elbil (Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash)
Laddning av elbil (Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash)

Säkerhet och nya behov

Förutom att modernisera det som blivit föråldrat kan elsystemet även behöva anpassas till nya behov. En tydlig trend som påverkar vår elanvändning är behovet av att ladda elbilar. Det kräver särskild utrustning och i många fall en ökning av kapaciteten.

Sedan 1 januari 2021 är det möjligt att göra skattereduktion (som rot och rut) för kostnaden - både arbete och material - vad gäller laddningspunkt till elfordon.

Information om skattereduktion för grön teknik (länk till skatteverket)

Initiativ för modernisering

Styrelsen påbörjar under våren 2021 ett arbete med att hjälpa medlemmarna med moderniseringen. Till en början kommer två saker att göras:

  1. Att inventera skicket av elsystemen i området genom en enkät.

  2. Att underlätta för medlemmarna att modernisera sina elsystem, genom förslag på leverantör och möjlighet till samordning.

För att underlätta för medlemmarna att modernisera sina elsystem på kostnadseffektivt, enkelt och säkert sätt har styrelsen valt ut en leverantör. Man har strävat efter att hitta en lokal leverantör som är kunnig, innehar alla nödvändiga certifieringar och är insatt i hur just våra hus fungerar. För den som vill välja en annan leverantör går det såklart också bra.

Länk till den valda leverantören - Ediz El & Bygg

Erbjudandet från Ediz El & Bygg innebär att de lämnar 10% rabatt om fler än 10 hus genomför elmodernisering på samma gång.

Leverantören genomför först en kontroll och lämnar sedan offert. Det kommersiella avtalet och faktureringen sköts mellan medlemmen och leverantören.

En exempeloffert har tagits fram baserat på ett av husen i tvåplanslängan, med behov av total elrenovering. Prisförslaget i exemplet är 46.000 kr (inklusive moms, innan rot-avdrag). Offerten i exemplet omfattar:

  • Nya ledningar och jordning av alla eluttag och lamputtag. Befintlig kanalisation används där det är möjligt, annars spikas den nya ledningen på golvlisten.

  • Nya strömbrytare, eluttag och lamputtag. I prisexemplet används serien Schneider Exxact men det går att välja fritt efter tycke och smak.

  • Byte av elcentral med automatsä̈kringar samt jordfelsbrytare.

  • Separat jordfelsbrytare till kyl och frys.

  • Eltest och kontroller enligt standard från EIO (Elektriska Installatörsorganisationen)

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby