Områdets historia

Som så mycket annat i Hässelbys historia är Hässelby strands historia relaterad till Hässelbygodset och vad grevarna Bonde företog sig. I boken Hässelby strand då och nu (Hässelby hembygdsförening, 2003) finns en kortfattad men gedigen lokalhistoria som väl alla som bebor Sjöträdgården har glädje av att läsa och då och då bläddra i. Här är några korta hållpunkter ur boken och några kompletteringar - forskningen går ju framåt även när man går bakåt.

Under Medeltiden fanns där Hässelby slott ligger idag tre gårdar, tämligen små. Norrgården, Mellangården och Sörgården i Haesliby. För nästan all kontakt med yttervärlden så var det sjövägen som gällde. Det fanns alltså väg eller stig ner till Mälaren och den mynnade precis där Sparrisbacken slutar och där fanns en brygga. På den första karta som återfunnits över strandområdet (daterad 1642) finns vid bryggan också några små hus utritade, ”Hasliby krog” och en bit mot väster Carls hamn. Liten bit upp i backen: ”gammalt torp”. Det måste ha varit en inte helt obetydlig trafik till bryggan eftersom någon fann anledning att hålla en krog. Från bryggan gick vägen ända till Spånga kyrka som var kyrka även för inbyggarna på de närmsta mälaröarna. Man vet att vägen fanns redan före slottsbygget.

1642 var det år då presidenten i generalbergsamtet Karl Bonde blev ägare till gårdarna i Hässelby och påbörjade det som så småningom skulle kallas Hässelby slott. Rågången mellan Hässelbys ägor och Grimsta gick mitt på dagens Maltesholmsbads gräsmatta.

Först en bit in på 1800-talet dyker namnet Sjöträdgården upp, då som ett arrende (under slottet förstås) på 24 tunnland varav 9 är trädgård. Omkring 1870 byggs en ordentlig ”trädgårdsmästarbostad” (ungefär i övre kanten på dagen Maltesholmsbad). Den benämns liksom hela arrendet Sjöträdgården. Huset är bebott till 1938.

Maltesholm, som vårt kvarter heter, var ett sommarhus som uppfördes omkring 1865, under den tid när bankiren Carl Gustav Cervin ägde Hässelby slott. Hans hustru hade en syster som var gift med en officer vid namn Malte Leopold Roos. Enligt Lennart Öhrström, hässelbybo och historieforskare, byggde Cervin detta sommarhus åt familjen Roos för att systrarna skulle kunna umgås på sommaren. Huset kom att kallas Maltesholm, till en början mer som ett skämt associerande till godset Maltesholm i Skåne som man väl kände till. Huset revs i slutet av 1950-talet. Lite rester av husgrunden finns kvar i ”dungen”. Annars inga spår efter den äldre historien. Endast namnen på badet, vägen, kvarteret. Och trettio vackra hus i Sjöträdgården.

Mer information

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby