Underhåll & ombyggnad

Underhåll av fastigheter

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för fortlöpande inre underhåll och föreningen ansvarar för yttre underhåll. I föreningens stadgar specificeras i detalj vad som är medlemmens respektive föreningens skyldigheter. Särskilt viktigt är att hålla tätskikt i badrum samt kranar och kopplingar under diskbänken under uppsikt.

Underhåll som gäller föreningens ansvar får endast beställas i samråd med styrelsen. Föreningen genomför besiktning av underhållsbehov vid avflyttning.

Vad gäller underhåll av fasader, ytterdörrar, garageport och yttre fönsterbågar så är detta normalt sett föreningens ansvar. I det fall medlemmen önskar att göra detta själv kan föreningen bistå med materialkostnad. Arbetet måste utföras på fackmannamässigt sätt, och kontakt först tas med styrelsen.

Tjärning av staket

Underhåll som görs mer frekvent är t.ex. tjärning av staketen. För att hålla nere kostnaderna görs detta av medlemmarna själva. Beroende på hur utsatt staketet är för väder och vind rekommenderas det att det görs var 5-10:e år.

Underhåll av ytterdörrar

I området finns många hus med ytterdörrar i original samt ett flertal hus där ytterdörren bytts ut. De nyare dörrarna är känsligare och behöver därför hanteras mer varsamt vid underhållsarbete. Underhåll i form av inoljning rekommenderas att man gör en gång per år, framför allt dörrar i utsatta lägen.

Inköp av material

Vid de yttre underhållsarbeten som medlemmarna rekommenderas att utföra själva står bostadsrättsföreningen för materialkostnaden. För att alla ska använda samma typ av produkter har vi tagit fram förslag på fabrikat och inköpsställen. Lämna in kvitto för utlägg till styrelsen.

Riktlinjer vid ombyggnad och renovering

Innan en medlem gör förändringar i sitt hus eller trädgård ska styrelsen informeras. För mer omfattande förändringar kan styrelsen besluta om att ritningar och annan dokumentation ska lämnas in till styrelsen för godkännande. I princip all yttre förändring är bygglovspliktig. Vid bygglov är det föreningen som ansöker men den enskilde medlemmen som betalar. Underlaget för bygglovet ska tas fram av medlemmen.

För den medlem som renoverar badrum eller kök utgår ett stambytesbidrag på 7 000 kr. Kontakta styrelsen innan renoveringen påbörjas. Utbetalning sker endast mot specificerad faktura från entreprenör med F-skattesedel. I de fall där den vattenburna golvvärmen måste bytas ut kan föreningen även bidra till detta. Ingrepp i golvvärmesystemet ska godkännas av styrelsen i förväg och utföras av fackman. Bidrag utgår inte för att återställa vattenvärme om det redan bytts till golvvärme med el.

Biyta i bostaden får inte permanent byggas om till boyta som till exempel badrum, tvättstuga eller sovrum.

Vid  utbyte av originaldörrar eller skåp, se gärna till att behålla de gamla handtagen. Det kan finnas andra i föreningen som vill komplettera sina originaldetaljer.

Använd ej slagborr eller andra verktyg som för oväsen efter kl 22:00.

Löpande underhåll

Föreningen arrangerar två gemensamma städdagar per år, på hösten och på våren. Då hjälps alla som kan åt med städning och skötsel av gemensamma ytor och planteringar. Det är också ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med grannar. Vi kan också behöva hjälpas åt med områden även utanför städdagarna.

Föreningen ställer upp en container vid garagelängan i anslutning till städdagarna. Denna får endast användas till trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall får ej dumpas utanför containern.

Gräsklippning och bevattning

Under sommaren hjälps vi åt med att klippa de gemensamma gräsytorna och genomföra viss bevattning enligt ett veckovis roterande schema. Den som är ansvarig förväntas klippa gräset och vattna en gång under veckan. Boende runt lekplatsen/innergården hjälps åt att hålla fint där.

Vi har två gemensamma gräsklippare som står parkerade i förrådet bakom garagelängan. En batteridriven gräsklippare och en kraftigare med bensinmotor. Vid användning av den batteridrivna gräsklipparen är det viktigt att alltid sätta tillbaka batteriet i laddaren även vid minimalt bruk av klipparen. Meddela någon i styrelsen omedelbart om en gräsklippare går sönder.

Löv i hängrännor och stuprör

I stuprören finns lövsamlare som bör tömmas ofta, särskilt under hösten. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren för. Om det blir stopp rinner vatten på fasaden och det finns risk att stuprören fryser sönder på vintern. Föreningen ansvarar för att hängrännorna töms på löv på hösten.

Djur och skadedjur

För att slippa råttor och andra skadedjur ska vi inte lägga ut fågelmat eller annat ätbart på marken. Om man drabbas av skadedjur, kontakta styrelsen som engagerar Anticimex. Föreningen har avtal med dem via vår fastighetsförsäkring, men varje utryckning faktureras föreningen.

Tips på hantverkare att anlita

Snickeri

Rörmokeri

 • Kim, Hägglunds rör AB, 073-318 16 66

Målare

 • Arne Forsberg, 070-877 77 16

 • Magnus, Bromma Måleri, 070-763 00 01

Avloppsrensning

 • LGT, 08-37 92 48

 • Solna Högtrycksspolning AB, 08-509 225 43

Elektriker

Grävarbeten i trädgård

 • Jes Strutt, BergFast AB, 076-776 85 55

 • Erik Olsson, Green, 070-108 78 11

 • Malte Rutberg, MR Entreprenad, 08-35 16 00

Schakt

 • Anders Eriksson, AE Schakt, 070-346 29 80

Byggarbeten

 • Peter Hedström, Norbergs Bygg, 070-689 07 04

 • Nicklas Samuelsson, Heving och Hägglund, 070-31 90 99

 • Dådermans Bygg, 08-630 01 15

Lås

 • Vällingby Låsservice, 08-89 79 30

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby