VårdprogramSå tar vi hand om områdets arkitektur och miljö

Brf Sjöträdgården är K-märkt. Därför har vi ett vårdprogram som syftar till att hjälpa oss ta vara på områdets kulturhistoriska värden. Här beskrivs vilka kvalitéer som är särskilt utmärkande och hur vi ska göra för att vårda dem. Såväl husens insidor och utsidor samt den gemensamma marken omfattas av vårdprogrammet.
BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby