Samverkan i föreningen

Husen är K-märkta

Våra hus ritades av Alf Bydén och Dag Åberg, och byggdes 1958 av Widmark & Platzer. Båda skaparna av området flyttade in och bodde i området. Putsen är fylld med vit marmorkross och träfasaderna är gula. Garageportarna har en tjärbaserad brun yta som även går igen i de hus som har trästaket med runda stavar.

Husen är skyddsklassade med så kallad grön märkning, eller K-märkning som det ofta kallas. Vi kan vara stolta över våra hus som betraktas som arkitektoniskt värdefulla och värda att bevara för framtiden. Det betyder också att vi inte kan förändra husen hur vi vill utan tillstånd från Stockholms Stad.

En engagerad förening

Vi är en liten förening med endast 30 bostäder. Det krävs därför att så många som möjligt engagerar sig för att göra Sparrisbacken till en trivsam plats att bo på. Med frivilligt arbetande medlemmar hjälps vi också åt att hålla nere avgifterna. Föreningen har ingen anställd, som till exempel en vaktmästare eller trädgårdsmästare. Det vi inte kan göra själva får vi ta hjälp av hantverkare och andra entreprenörer för att utföra.

Vi förvaltar själva fastigheten via en styrelse. Styrelsen väljs av årsstämman senast i maj för kommande år. 

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna. Aktuella rabatter går att kontrollera via Fastighetsägarna. 

Grannsamverkan mot inbrott

Vi försöker att meddela våra grannar om vi är bortresta och var man får kontakt om något händer. Det är viktigt vid inbrott, men även bra vid andra ovälkomna händelser som vattenläckage, brand eller dylikt. Glöm inte att meddela rutiner för eventuella larm om en granne håller koll på huset när du är bortrest.

Kommunikation

Den huvudsakliga kommunikationskanalen inom föreningen är epost. Den utgår från en digital adresslista som är tillgänglig för alla boende. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter om de förändras.

På den här webbplatsen finns råd och instruktioner till boende, beskrivning av vårdprogrammet och dessutom stämmoprotokoll och årsredovisning. För mer informella diskussioner har vi en sluten grupp på Facebook.

Kontakt med styrelsen sker enklast genom epost: styrelsen@sparrisbacken.se

Läs mer praktisk information för boende.

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby