Välkommen till Sparrisbackenbrf Sjöträdgården

Bild på Sparrisbackens område från byggåret
Sjöträdgården är en liten bostadsrättsförening i Hässelby strand. Området består av 30 hus som uppfördes åren 1958-59 på Sparrisbacken – alldeles bredvid Mälarens strand. Idag är husen K-märkta.

Historien om hur man skapar ett eget radhusområde

Bild på arkitekten Dag Åberg
Våren 1958 förverkligade 30 familjer i Hässelby en dröm – de hade skapat sina egna radhus, signerade arkitekerna Alf Bydén och Dag Åberg. De stod verkligen där – redo att flytta in i.

Vitputsade fasader och asymmetriska svartmålade plåttak

Fasad enplanshus
Att området fortfarande efter över 60 år är så välbevarat och uppvisar så stor enhetlighet bidrar till områdets höga kulturhistoriska värde.

Engagerade medlemmar håller avgifterna nere

Växtlighet Sparrisbacken
Vi hjälps åt att göra Sjöträdgården till en trivsam plats att bo på. De boende ansvarar själva för inre underhåll och föreningen ansvarar för yttre underhåll.
BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby